سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

پروژه مخزن آب فومن

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

ذخیره آب شرب

موقعیت جغرافیایی طرح:

فومن 

پیمانکار اصلی:

شرکت خاک و پی

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: