سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

پروژه فولاد کویر سیرجان

slide-2feca5b
slide-444258c
slide-4403613

اهداف طرح:

این قرارداد فی مابین شرکت ساختمانی و راهسازی کرمانیان به شماره ثبت 7708 و شرکت پیمانکاری صمدزاده منعقد گردید.

موضوع قرارداد عبارت است از  آرماتوربندی، قالب بندی،رابیتس بندی،اجرای بتن،اجرای بتن اصلی،و نصب انکربولت در پروژه مجتمع فولاد سیرجان 

موقعیت جغرافیایی طرح:

واقع در 45 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز

مدت انجام قرارداد:

مدت انجام قرارداد با توجه به برنامه زمانی 75 روز از تاریخ عقد قرارداد می باشد.

فعالیت های اجرایی طرح:

آرماتور بندی با آرماتور سایز 10 تا 22
قالب بندی در پی با ارتفاع 1.5 تا 3 متر
رابیتس بندی جهت قطع بتن

اجرای بتن مگربه ضخامت حدود 10 سانتی متر

اجرای بتن اصلی با ویبره زدن و ماله کشی به طور کامل

نصب انکربولت در اندازه های M20 و M90

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ عقد قرار داد 1388/11/13