سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

پروژه اجرای سازه کابلی نمایشگاه کرمان

slide-06dea25
slide-b3e7dbc
slide-ab1f3f0

اهداف طرح:

این قرارداد در شهر کرمان بین شرکت بین المللی نمایشگاه های جنوب شرق به شماره ثبت 7522 و شرکت پیمانکاری صمد زاده منعقد گردید.موضوع قرار داد عبارت است از اجرای قالب بندی-آرماتور بندی-داربست-اسکافولد-بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی و بازکردن اسکافولد و داربست قالبها و دسته بندی آنها

موقعیت جغرافیایی طرح:

کرمان-خیابان استقلال-ساختمان نگین-طبقه چهارم-شرکت نمایشگاه های بینالمللی جنوب شرق تلفن 03412476593

دستگاه ناظر:

شرکت پردیسان سازه –

فعالیت های اجرایی طرح:

قالب بندی مقدار تقریبی 2000 متر مربع

داربست بندی و مهار تیرها مقدار تقریبی 13500 متر مکعب

آرماتور بندی مقدار تقریبی 60000 کیلو

بتن ریزی مقدار تقریبی 450 متر مکعب
قالب بندی دور کیسینگ ها هر تیر حداکثر 5 نفر استاد کار 

زمانهای کلیدی طرح:

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد با توجه به برنامه زمانی کلی به مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.