سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

پروژه آرماتوربندی ساختمان مرکزی شرکت توسعه و آبادانی کرمان

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

این قرار داد در تاریخ 86/10/16 در شهر کرمان بین شرکت ساختمانی کرمانیان و پیمانکاری صمدزاده منعقد گردید. موضوع قرارداد عبارت است از آرماتوربندی ساختمان مرکزی شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان

موقعیت جغرافیایی طرح:

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بعد از چهارراه فرهنگیان ضلع غربی ساختمان دارایی-ساختمان 68 واحد شماره یک

پیمانکار اصلی:

شرکت ساختمانی کرمانیان

فعالیت های اجرایی طرح:

آرماتوربندی به ازا هر کیلوگرم 700 ریال 
آرماتوربندی بولتهای صفحات زیر ستون به ازا هر کیلوگرم 1200 ریال

بتن ریزی به ازا هر متر مکعب 2000 ریال

اجرای کامل مراحل مربوط به قطع بتن بر اساس دستور کار ناظر به ازا هر متر مربع 35000 ریال

اجرای کامل صفحات زیر ستون به ازا هر عدد 120000 ریال

مدت پیمان:

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد با توجه به برنامه زمانی به مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.