سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

اجرای مخزن آب بتنی شرکت کرمانیان

slide-2800c0b

اهداف طرح:

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کامل مخزن آبی بتنی بر اساس نقشه های پیوست به برگه قرار داد

موقعیت جغرافیایی طرح:

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بعداز چهارراه فرهنگیان ضلع غربی ساختمان دارایی-ساختمان 68 واحد شماره یک

پیمانکار ناظر:

شرکت ساختمانی کرمانیان

تعهدات پیمانکار:

عملیات موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک قرارداد در موعد مقرر انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای اجرای این کار می باشد.
پیمانکار متعهد می گردد که حداقل 6 نفر نیرو بطور مستمر در کارگاه مشغول بکار داشته باشد و کار را بر اساس برنامه زمانی کلی به انجام برساند.
تمامی مراحل کار را بطور کامل انجام دهد و در غیر اینصورت حق الزحمه ای در قبال کارهای ناقص و نیمه تمام پرداخت نمی گردد.

مدت انجام پروژه:

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد با توجه به برنامه زمانی کلی به مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.