سلام ، به سایت پیمانکاری صمدزاده خوش آمدید.

پروژه ها

مجتمع مس سرچشمه

مجتمع مس سرچشمه

پروژه مخزن آب فومن

پروژه مخزن آب فومن

اجرای مخزن آب بتنی شرکت کرمانیان

اجرای مخزن آب بتنی شرکت کرمانیان

پروژه اجرای سازه کابلی نمایشگاه کرمان

پروژه اجرای سازه کابلی نمایشگاه کرمان

پروژه آرماتوربندی ساختمان مرکزی شرکت توسعه و آبادانی کرمان

پروژه آرماتوربندی ساختمان مرکزی شرکت توسعه و آبادانی کرمان

پروژه فولاد کویر سیرجان

پروژه فولاد کویر سیرجان